Jaskinie Gór Sokolich - aktualizacja informacji na temat dostępu

Utworzono: sobota, 01, maj 2021 Marek
Na mocy ustaleń pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a Polskim Związkiem Alpinizmu, członkowie klubów zrzeszonych w PZA są zwolnieni na zasadzie odstępstwa z zakazu wstępu do niektórych jaskiń na terenie rezerwatu „Sokole Góry” na następujących warunkach:
  • Zezwolenie dotyczy zwiedzania:
    – Jaskini Studnisko w terminie od 1 września do 14 listopada,
    – pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji w terminie od 16 kwietnia do 14 listopada, każdego roku obowiązywania zezwolenia.
  • Do Jaskini Olsztyńskiej, w ciągu miesiąca może wejść maksymalnie 30 osób. Do pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji może wejść dziennie do 30 osób na obiekt.
  • Wejścia do jaskiń odbywać się będą z użyciem sprzętu alpinistycznego przy zastosowaniu jedynie oświetlenia elektrycznego.
  • Należy korzystać wyłącznie z istniejących punktów asekuracyjnych. Poręczówki można stosować jedynie na istniejących punktach asekuracyjnych.
  • Wejścia do jaskiń nie mogą wiązać się z naruszeniem nacieków jaskiniowych oraz namulisk.
  • Zezwolenie niniejsze ważne jest w terminie do 14 listopada 2023 r.

Warunkiem skorzystania z zezwolenia jest dokonanie przez kierownika wyjścia wpisu w elektronicznym systemie rejestracji, który dostępny jest pod adresem http://skaly.pza.org.pl. Kierownik wyjścia musi posiadać kartę taternika jaskiniowego, zaś wszystkie osoby biorące w nim udział muszą być adekwatnie przeszkolone lub znajdować się pod opieką instruktora taternictwa jaskiniowego PZA. Należy również przestrzegać warunków zezwolenia dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przyrody wyświetlanych w systemie rejestracji każdorazowo przed zapisaniem się na konkretną datę.

Źródło: www.pza.org.pl

Pełna treść Zezwolenia wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie pza.org.pl pod linkiem.