Pod Wysoką Skałą

Kategoria: Jaskinie Wyżyny
Utworzono: środa, 21, luty 2018
Marek

w budowie

Kuźnica

Kategoria: Jaskinie Wyżyny
Utworzono: środa, 21, luty 2018
Marek

w budowie

 

Bezsenna

Kategoria: Jaskinie Wyżyny
Utworzono: wtorek, 05, grudzień 2017
Marek
Bezsenna  plan
Długość [m]  130 
Deniwelacja [m]  11 (0; +11)
Lokalizacja  Łazy (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Dolina Będkowska, okolice skały Dupa Słonia  
Stopień trudności  Jaskinia o rozwinięciu horyzontalnym, zwiedzanie bez trudności. 


 

Opis dojścia

Idąc od schroniska "Brandysówka" w górę doliny, po 300 m dochodzimy do skałki Iglica. Po lewej stronie, potok z wodospadem Szum i grupa skał Zamczysko z Będkowską Basztą, potocznie zwaną Dupą Słonia. Idziemy przez dużą łąkę obchodząc grupę skał, mijamy Turnię Lipczyńskiej idąc w kierunku NWW, do ujścia zalesionego wąwozu, którego dnem prowadzi ścieżka do Łaz. Po 90 m dochodzimy do skałki po prawej stronie, w której widoczny jest otwór pierwszy jaskini Bezsennej. 

 

Opis jaskini

Otwór jaskini znajduje się u podstawy 10-metrowej wysokości skałki, jest sztucznie odsłonięty, ma wysokość 1,5 m i szerokość 1 m. Początkowo była to niewielka szczelina o wysokości 20 cm, z wydobywającym się z niej latem niezwykle silnym wywiewem chłodnego powietrza. Za otworem, w kierunku NE 7-metrowej długości korytarz o dnie skalnym, osiągający w głębi 1,8 m wysokości i 2 m szerokości. W połowie jego długości i na odcinku 2 m w dnie znajduje się rynna denna o głębokości do 0,8 m i szerokości 0,5 m oraz rynny boczne w ścianach na wysokości 0,8 m. Korytarz doprowadza do rozszerzenia i skręca w lewo na W tworząc Salkę z Brodami. W jego przedłużeniu ku NE w dnie ciasna 2-metrowa rura skalna zablokowana osadami, a w kierunku SE 2-metrowy ślepy korytarz. Salka z Brodami o długości 4 m, szerokości 1 m osiąga wysokość 5 m w kominie zablokowanym dużymi głazami. Ściany w salce pokryte są białym, częściowo skonsolidowanym mlekiem wapiennym i dużą ilością włosowatych korzeni, tworzących oryginalne nawisy. Docierają tutaj również grube korzenie drzew. Jaskinia kontynuuje się w kierunku NNW 5-metrowym korytarzem o szerokości od 0,8 do 1,7 m i wysokości do 0,6 m o dnie z humusowo-ilastymi osadami z gruzem wapiennym. Korytarz zakończony jest niewielką salką o wymiarach 2x2 i wys. 1,5 m, zmienia kierunek na W. Początek korytarza to syfonalne obniżenie, w dnie którego są ilaste osady ze żwirami kwarcowymi i krzemiennymi. Dalej

 

Historia eksploracji

 

Bibliografia

 

Autorzy opracowania

 

Draba

Kategoria: Jaskinie Wyżyny
Utworzono: środa, 21, luty 2018
Marek

w budowie

Za Kratą

Kategoria: Jaskinie Wyżyny
Utworzono: środa, 08, luty 2017
Marek
Nazwa
 
Długość [m]  
Deniwelacja [m]  
Lokalizacja  
Stopień trudności